1. 1Initiatief

  Initiatief

  Een ontwerp begint met een uitgebreid onderzoek naar het bestemmingsplan en de locatie van het bouwwerk. Met deze gegevens kan uitsluitsel gegeven worden of het gewenste bouwwerk op de aangewezen plek gebouwd kan worden, of dat het niet past binnen het geldend bestemmingsplan.

  In dat laatste geval verzorgen wij het overleg met gemeentelijke instanties en de coördinatie van het wijzigen van het bestemmingsplan. In de loop van de jaren zijn veel binnenstedelijke ontwikkelingen in samenwerking met ontwikkelaars succesvol tot de gewenste ontwikkeling getransformeerd.

  Door jarenlange ervaring met bouwplannen op vaak lastige locaties is er veel expertise binnen het bureau op dit gebied. Ook zijn er diverse stedenbouwkundigen en adviseurs op dit gebied waar wij jarenlang mee samenwerken. Dit garandeert een optimaal resultaat.

  .

   

 2. 2Architectuur

  Ontwerp

  De ambitie en wensen van de opdrachtgever staan centraal. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden de architectuur, de functionele eisen en de randvoorwaarden rond situatie en regelgeving ingepast tot een architectonisch ontwerp.

  Daarin zijn de volgende specialisaties te herkennen:
  Renovatie en hergebruik
  Projectmatige woningbouw
  Restauratie van (rijks)monumenten
  Maatwerk in particuliere woningbouw
  Bedrijfshuisvesting
  Energiezuinig en duurzaam bouwen

   

  .

 3. 3Engineering

  Uitwerking

  Naast het ontwerp bieden wij u een totaalpakket van vergunningaanvraag tot oplevering.
  Dit betekend dat wij al het benodigde tekenwerk verzorgen voor:
  – de aanvraag van een vergunning
  – de verkoop van woningen/appartementen e.d.
  – aannemers (werktekeningen, detailtekeningen e.d.)
  Ook zorgen wij voor de benodigde berekeningen Bouwbesluit. Te denken valt aan toetsing oppervlakten, berekening daglicht en ventilatie.

  Indien gewenst kan ook een deel van dit pakket uitgevoerd worden.

  Daarnaast bestaat onze dienstverlening onder meer uit bouwbegeleiding, bestek en calculatie.

   

  .

 4. 4BIM

  Building Information Model

  Een bouwwerk is een complex samenspel tussen een groot aantal disciplines. Aannemer, installateur, elektricien en vele onderaannemers moeten samen een perfect geheel smeden. Dat vraagt om goede communicatie en inzichtelijk tekenwerk. Een oplossing om deze communicatie toe voeren is het Building Information Model. Zie het als een digitale maquette.  Hier kunnen alle partners in het bouwproces hun gegevens invoegen en ook weer uithalen. En zien wat hun collega nodig heeft aan ruimte en vroegtijdig knelpunten herkennen. Zodat ze niet op de bouwplaats opgelost moeten worden, met het gevaar van fouten, meerwerk en miscommunicatie.

  Van Leeuwen architecten loopt voorop in het gebruik van geavanceerde software om het mogelijk te maken om samen met BIM te werken

   

  .


 • Initiatief

  Initiatief

  Een ontwerp begint met een uitgebreid onderzoek naar het bestemmingsplan en de locatie van het bouwwerk. Met deze gegevens kan uitsluitsel gegeven worden of het gewenste bouwwerk op de aangewezen plek gebouwd kan worden, of dat het niet past binnen het geldend bestemmingsplan.

  In dat laatste geval verzorgen wij het overleg met gemeentelijke instanties en de coördinatie van het wijzigen van het bestemmingsplan. In de loop van de jaren zijn veel binnenstedelijke ontwikkelingen in samenwerking met ontwikkelaars succesvol tot de gewenste ontwikkeling getransformeerd.

  Door jarenlange ervaring met bouwplannen op vaak lastige locaties is er veel expertise binnen het bureau op dit gebied. Ook zijn er diverse stedenbouwkundigen en adviseurs op dit gebied waar wij jarenlang mee samenwerken. Dit garandeert een optimaal resultaat.

  .

   

 • Architectuur

  Ontwerp

  De ambitie en wensen van de opdrachtgever staan centraal. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden de architectuur, de functionele eisen en de randvoorwaarden rond situatie en regelgeving ingepast tot een architectonisch ontwerp.

  Daarin zijn de volgende specialisaties te herkennen:
  Renovatie en hergebruik
  Projectmatige woningbouw
  Restauratie van (rijks)monumenten
  Maatwerk in particuliere woningbouw
  Bedrijfshuisvesting
  Energiezuinig en duurzaam bouwen

   

  .

 • Engineering

  Uitwerking

  Naast het ontwerp bieden wij u een totaalpakket van vergunningaanvraag tot oplevering.
  Dit betekend dat wij al het benodigde tekenwerk verzorgen voor:
  – de aanvraag van een vergunning
  – de verkoop van woningen/appartementen e.d.
  – aannemers (werktekeningen, detailtekeningen e.d.)
  Ook zorgen wij voor de benodigde berekeningen Bouwbesluit. Te denken valt aan toetsing oppervlakten, berekening daglicht en ventilatie.

  Indien gewenst kan ook een deel van dit pakket uitgevoerd worden.

  Daarnaast bestaat onze dienstverlening onder meer uit bouwbegeleiding, bestek en calculatie.

   

  .

 • BIM

  Building Information Model

  Een bouwwerk is een complex samenspel tussen een groot aantal disciplines. Aannemer, installateur, elektricien en vele onderaannemers moeten samen een perfect geheel smeden. Dat vraagt om goede communicatie en inzichtelijk tekenwerk. Een oplossing om deze communicatie toe voeren is het Building Information Model. Zie het als een digitale maquette.  Hier kunnen alle partners in het bouwproces hun gegevens invoegen en ook weer uithalen. En zien wat hun collega nodig heeft aan ruimte en vroegtijdig knelpunten herkennen. Zodat ze niet op de bouwplaats opgelost moeten worden, met het gevaar van fouten, meerwerk en miscommunicatie.

  Van Leeuwen architecten loopt voorop in het gebruik van geavanceerde software om het mogelijk te maken om samen met BIM te werken

   

  .

Wij begeleiden het bouwproces van initiatief tot oplevering. Helder, vakkundig en kostenbewust.